Servery, Virtualizácia a Vysoká dostupnosť (HA)

Servery, Virtualizácia a Vysoká dostupnosť (HA)

Navrhneme, nainštalujeme a dodáme Vám servery, virtuálne servery vrátane aplikácií podľa Vašich požiadaviek

Servery

Servery navrhneme s prihliadnutím na aktuálny stav Vašej IT infraštuktúry.

Nainštalujeme a skonfigurujeme operačný systém Linux (alebo iný systém podľa Vaších požiadaviek) spolu s aplikáciami a systémami tak, ako je potrebné. Môžeme systém rozšíriť tak, aby umožnil:

  • vysokú dostupnosť
  • virtualizáciu
  • rozšírenú vzdialenú správu
  • ďalšie špeciálne vlastnosti

Virtualizácia

S neustálym nárastom využívania IT rastú nároky na údržbu, investície a tiež energiu. Príkladom môže byť nutnosť nasadenia ďalšieho serveru kvôli novej firemnej službe. V dnešnej dobe je však možné zvýšiť využitie existujúcich serverov, infraštruktúry i ľudských zdrojov pomocou virtualizácie. Niekoľko prínosov virtualizácie:

  • lepšie využitie hardvéru
  • jednoduchšia správa vďaka jednotnému virtuálnemu hardvéru
  • ľahšie zaistenie vysokej dostupnosti, zálohovania a zabezpečenia

Vysoká dostupnosť (HA)

V dnešnej dobe je kľúčové mať za sebou také IT prostredie, ktoré nie je ohrozené neočakávanými výpadkami. Výpadky sú drahé, pretože Vaša firma môže byť ochromená.

Vysoká dostupnosť (High Availability, HA) je zaistená spravidla zdvojením kľúčových technických prostriedkov a ich automatizovanou náhradou v prípade zlyhania. Systémy sú pravidelne monitorované, v prípade problémov sa samé oživia. Takto je možné sa rýchlo vysporiadať s výpadkom následujúcich komponentov:

  • aplikácií, sieťových prvkov, sieťových rozhraní serverov
  • diskov a celých serverov

Zaujali Vás naše možnosti riešenia?
Kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie.