Technológie

Technológie

Na tvorbu našich produktov využívame Open Source technológie

Operačné systémy

Naše riešenia bežia na týchto operačných systémoch: .Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux / CentOS, FreeBSD

Vysoká dostupnosť

Je kľúčové mať za sebou také IT prostredie, ktoré nie je ohrozené neočakávanými výpadkami. Výpadky sú drahé, pretože Vaša firma môže byť ochromená

Tvorba kódu

Pre programovanie doplnkových služieb, ako aj pre integráciu systémov používame aj tieto nástroje: Python, Unix Shell, JavaScript, Git/GitLab