Open Source riešenia

Open Source riešenia

Staviame naše technológie na Open Source produktoch

Linux je základ

Základom našich riešení je operačný systém Linux.

Xen hypervisor

Xen je vynikajúca Open Source virtualizačná platforma, vhodná najmä pre virtualizáciu linuxových serverov.

Platforma je "tenká", tým pádom veľmi výkonná a spoľahlivá. Výborne si rozumie s mnohými pokročilými vlastnosťami Linuxu vhodnými pre podnikové prostredie (napr. DRBD, LVM), takže je jednoduché dosiahnuť vysokú dostupnosť služieb.

OpenVPN

OpenVPN je jedno z najlepších multiplatformových riešení virtuálnych privátnych sietí (VPN). Medzi hlavné prednosti patrí:

 • jednoduchosť riešenia, flexibilita, bezpečnosť a spoľahlivosť
 • malé nároky na výpočtové zdroje
 • otvorený zdrojový kód (Open Source)

Možnosti využitia nájdete tu.

Bacula

Bacula je multiplatformový Open Source sieťový zálohovací systém vhodný nielen pre firemných zákazníkov. Je

 • stabilný, bezpečný a výkonný
 • flexibilný, rozšíriteľný

Systém Bacula zabezpečuje o.i.

 • zálohovanie po sieti, z rôznych zdrojov dát, na rôzne úložiská
 • obnovu dát (aj po katastrofe), overenie integrity dát

Apache

Apache je predovšetkým vynikajúci Open Source webový server. S jeho pomocou a možnosťami implementujeme celý rad riešení. Webový server Apache je o.i.

 • stabilný, bezpečný, výkonný a flexibilný
 • mimoriadne modulárny, teda rozšíriteľný

Webový server Apache má priamu podporu pre použitie aj týchto subsystémov:

 • Ruby, Python, PHP
 • MySQL, PostgreSQL

Nginx

Nginx je vynikajúci Open Source webový server. Je predovšetkým

 • stabilný, bezpečný, výkonný a flexibilný

Podporuje o.i.

 • Ruby, Python, PHP
 • MySQL, PostgreSQL

Postfix

Postfix je vynikajúci poštový server. Je

 • rýchly, bezpečný, spoľahlivý, flexibilný a jednoduchý na administráciu
 • flexibilný

OpenSSH

OpenSSH je kľúčovým riešením nielen pre vzdialenú správu. Je o.i.

 • vysoko bezpečné, veľmi flexibilné a výkonné

Na jeho báze je možné postaviť bezpečné systémy pre riadenie alebo prenos dát. Vzdialená správa s OpenSSH je ľahká, flexibilná a umožňuje použitie grafických rozhraní.

MySQL, Cassandra, Solr a iné

A samozrejme vieme dobre využiť dlhý rad ďalších vynikajúcich riešení (MySQL, Apache Cassandra, Apache Solr, Samba a iné).