Vysoká dostupnosť

Vysoká dostupnosť

Je kľúčové mať za sebou také IT prostredie, ktoré nie je ohrozené neočakávanými výpadkami. Výpadky sú drahé, pretože Vaša firma môže byť ochromená

Vysoká dostupnosť (High Availability, HA) je zaistená spravidla zdvojením kľúčových technických prostriedkov a ich automatizovanou náhradou v prípade zlyhania. Systémy sú pravidelne monitorované, v prípade problémov sa samé oživia.

Takto je možné sa rýchlo vysporiadať s výpadkom následujúcich komponentov:

  • aplikácií
  • sieťových prvkov
  • sieťových rozhraní serverov
  • diskov
  • celých serverov

Pre zabezpečenie HA využívame tieto prostriedky:

  • Pacemaker-Corosync pre monitoring/oživenie zdrojov
  • Bonding pre zastupiteľnosť sieťových rozhraní serverov
  • RAID pre zastupiteľnosť diskov v serveroch
  • DRBD pre replikáciu diskov medzi serverami
  • Replikáciu dát medzi databázami (MySQL, MariaDB, Percona)

Zaujali Vás možnosti riešenia vysokej dostupnosti?
Kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie.