Tvorba kódu

Tvorba kódu

Pre programovanie doplnkových služieb, ako aj pre integráciu systémov používame aj tieto nástroje: Python, Unix Shell, JavaScript, Git/GitLab

Python

Moderný objektovo orientovaný jazyk.
Veľmi jednoduchá syntax, dobre zrozumiteľný kód aj pre laikov.
Podporuje prepojenie s mnohými aplikáciami a systémami.

C

Jazyk, na ktorom je postavené "jadro" systému Linux a iných UNIX systémov.
Výborná voľba pre vysoko výkonné aplikácie.

Perl

Dobrý jazyk na hromadné spracovanie dát.

Unix Shell

Základný prostriedok na realizáciu jednoduchých a rýchlo riešiteľných úloh.

JavaScript

Jazyk používaný o.i. vo Vašom webovom prehliadači.
Sú na ňom postavené mnohé z vlastností webových stránok.

Git a GitLab

Git je moderný systém na správu kódu. S jeho pomocou je vývoj a nasadenie omnoho ľahšie a spoľahlivejšie. GitLab je jeho vizuálna nástavba.