Virtualizácia, Optimalizácia IT

Virtualizácia, Optimalizácia IT

Zvýšte spoľahlivosť, využitie a zabezpečenie Vašej infraštruktúry. Znížte nároky na údržbu vďaka virtualizácii

Virtualizácia

S neustálym nárastom využívania IT rastú nároky na údržbu, investície a tiež energiu. Príkladom môže byť nutnosť nasadenia ďalšieho servera kvôli novej firemnej službe.

V dnešnej dobe je však možné zvýšiť využitie existujúcich serverov, infraštruktúry i ľudských zdrojov pomocou virtualizácie. Niekoľko prínosov virtualizácie:

  • Lepšie využitie hardvéru
  • Jednoduchšia správa vďaka jednotnému virtuálnemu hardvéru
  • Ľahšie zaistenie vysokej dostupnosti, zálohovania a zabezpečenia
  • Zníženie energetickej náročnosti Vášho IT

Vaše servery môžeme virtualizovať na Vašom hardvéri, alebo ich môžeme umiestniť k osvedčeným poskytovateľom (Wedos, DigitalOcean).

 

Optimalizácia IT

Optimalizácia spočíva vo zvýšení spoľahlivosti, využití, zabezpečení, ako aj zľavnení chodu Vašej IT infraštruktúry.

  • Spoľahlivosť je možné zvýšiť riešením vysokej dostupnosti zdrojov.
  • Využitie zdrojov môžeme zvýšiť virtualizáciou alebo ich zdieľaním.
  • Zabezpečenie siete a zdrojov je treba riešiť obmedzením prístupu neoprávneným užívateľom alebo nahradením Vašich systémov bezpečnejšími alternatívami. Viac informácií o migrácii na Linux a Open Source
  • Zlacnenie IT nahradením Vašich systémov voľne dostupnými alternatívami. Viac informácií
  • Zníženie spotreby IT nahradením Vašich systémov virtualizáciou a novými, energeticky úspornejšími zariadeniami.